Oznakowanie CE

Co to jest oznakowanie CE?

CE zawiera oświadczenie wydane przez producenta, stwierdzające, że produkt spełnia podstawowe kryteria Unii Europejskiej (na przykład dyrektywy EMC) w zakresie bezpieczeństwa, środowiska i zdrowia użytkownika. To stwierdzenie jest wyraźnie widoczne na produkcie za pomocą symbolu CE.

W zależności od zagrożeń dla niektórych grup produktów oświadczenie producenta musi zostać potwierdzone w drodze testów przez niezależną stronę trzecią, tzw. Jednostkę notyfikowaną. Jeśli zachodzi zgodność z wszystkimi mającymi zastosowanie kryteriami określonymi w europejskiej normie dla danego produktu, istnieje legalna "zgodność z wymogiem wynikającym z dyrektywy". Test przeprowadzony przez niezależną stronę trzecią na podstawie obowiązujących europejskich norm potwierdza to założenie zgodności. Oprócz tego może być także zobowiązane do przestrzegania kilku dyrektyw, a tym samym różnych norm europejskich - na przykład połączenie dyrektywy EMC i dyrektywy niskonapięciowych.

CE
Oznakowanie CE

Oznakowanie zgodności CE

  • Oznakowanie zgodności CE składa się z liter "CE" w dokładnej proporcji.
  • Jeśli znak CE zostanie zmniejszony lub powiększony, należy przestrzegać proporcji.
  • Jeżeli aparatura jest przedmiotem innych dyrektyw obejmujących inne aspekty, a także przewiduje oznakowanie zgodności CE, wskazuje ona, że ​​urządzenia uważa się za zgodne z tymi innymi dyrektywami.
  • Jednakże w przypadku, gdy jedna lub więcej z tych dyrektyw umożliwia producentowi, w okresie przejściowym, wybór sposobu, w jaki ma zostać zastosowany, oznakowanie CE wskazuje zgodność tylko z dyrektywami stosowanymi przez producenta. W tym przypadku dane szczegółowe zastosowanych dyrektyw muszą być podane w dokumentach, ogłoszeniach lub instrukcjach wymaganych przez dyrektywy i towarzyszących takim aparatom.
  • Różne elementy oznakowania CE muszą mieć zasadniczo ten sam wymiar pionowy, który nie może być mniejszy niż 5 mm.

CE EMI / RFI Testing - holenderskie systemy osłonowe - Ekranowanie EMI / RFI Holland Shielding Systems BV CE EMI / RFI Testing - holenderskie systemy osłonowe - Ekranowanie EMI / RFI Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 5/5 based on 10 customer reviews
In stock
48.00 48.00 999999.00 EUR
48.00 48.00 999999.00 Quotation EUR
1 CE EMI / RFI Testing - holenderskie systemy osłonowe - Ekranowanie EMI / RFI Holland Shielding Systems BV
Product description: znak CE, to certyfikacja, osłaniając WE, zasadami WE, rozporządzenie WE check WE, EMI / WE, przepisy EMI przepisy ochronne, ekranowany, certyfikat CE

Holland Shielding Systems BV

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems BV

Worldwide leading manufacturer of EMC (electromagnetic compatibility), EMI (electromagnetic interference) and RFI(radiofrequency interference) shielding solutions. Our EMC/EMI specialists will work together with you from the design phase through final production.

Open: Monday-Friday 7am-12pm

Phone: +31(0)78-2049000

Fax: +31(0)78-2049008

Paypal, credit card, iDEAL, Cash, Wire transfer From €48
Jacobus Lipsweg 124, 3316BP, Dordrecht, ZH, NL
Rated 4.9/5 based on 346 customer reviews