FCC

DEFINICJA "Federalnej Komisji Łączności - FCC

FCC oznacza Federal Communications Commission.

Federalna Komisja Łączności FCC (Federal Communications Commission) niezależna agencja rządowa regulująca międzystanową i międzynarodową komunikację drogą radiową i telewizyjną oraz linię i satelitę. Federalna Komisja Łączności jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych, która jest tworzona aktem Kongresu i jest niezależna od departamentów wykonawczych.


PRZEDSTAWIENIE "Federalna Komisja Łączności - FCC"

Działania FCC są ściśle obserwowane przez obserwatorów rynku akcji, ponieważ dotyczą one firm na wielu różnych liniach biznesowych. FCC przyznaje dostęp do sieci komórkowych i bezprzewodowych, reguluje fuzje i przejęcia przedsiębiorstw medialnych, chroni prawa własności intelektualnej i reguluje standardy treści i dystrybucji dla wszystkich firm medialnych działających w Stanach Zjednoczonych.


Holland Shielding Systems BV i FCC

W 1979 r. FCC w Stanach Zjednoczonych nałożone zostały normy prawne dotyczące emisji elektromagnetycznych ze wszystkich urządzeń cyfrowych w odpowiedzi na zwiększoną liczbę systemów cyfrowych, które zakłócały łączność przewodową i radiową. Metody badań i ograniczenia były oparte na publikacjach CISPR, choć w niektórych częściach Europy obowiązują podobne limity. Od tamtego czasu firma Holland Shielding Systems BV rozpoczęła produkcję materiałów ekranujących, aby uzyskać sprzęt w wymaganych normach emisji i utrzymywać je zgodnie z wymaganiami.

W połowie lat osiemdziesiątych państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły szereg dyrektyw "nowego podejścia" w celu ujednolicenia wymogów technicznych dla produktów, aby nie stały się barierą w handlu wewnątrz WE. Jedną z nich była dyrektywa EMC ( 89/336 / WE) i dotyczy wszystkich urządzeń wprowadzanych do obrotu lub do użytku. Zakres obejmuje wszystkie urządzenia "mogące powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub których działanie może mieć takie zakłócenia".

Było to po raz pierwszy wymóg prawny dotyczący odporności i emisji na urządzeniach przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa. Pomimo, że niektóre produkty mogą kosztować dodatkowe znormalizowane poziomy odporności, zwiększa ich postrzeganą jakość, ponieważ mogą one współistnieć z aparatami w aktywnym środowisku EM współczesnym i mniej problemów.

W wielu krajach obowiązują obecnie podobne wymagania co do spełnienia pewnych wymogów kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

Logo FCC
Logo FCC
Budynek FCC
Budynek FCC
Istnieje wymóg prawny dotyczący odporności oraz emisji na urządzeniach przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa
Istnieje wymóg prawny dotyczący odporności oraz emisji na urządzeniach przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa
Wyjaśnienie Federalnej Komisji Łączności Holland Shielding Systems BV Wyjaśnienie Federalnej Komisji Łączności Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4/5 based on 8 customer reviews
In stock
48.00 48.00 999999.00 EUR
48.00 48.00 999999.00 Quotation EUR
1 Wyjaśnienie Federalnej Komisji Łączności Holland Shielding Systems BV
Product description:

Holland Shielding Systems BV

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems BV

Worldwide leading manufacturer of EMC (electromagnetic compatibility), EMI (electromagnetic interference) and RFI(radiofrequency interference) shielding solutions. Our EMC/EMI specialists will work together with you from the design phase through final production.

Open: Monday-Friday 7am-12pm

Phone: +31(0)78-2049000

Fax: +31(0)78-2049008

Paypal, credit card, iDEAL, Cash, Wire transfer From €48
Jacobus Lipsweg 124, 3316BP, Dordrecht, ZH, NL
Rated 4.9/5 based on 346 customer reviews

Aby otrzymać wycenę W ciągu 24 godzin wypełnij poniższy formularz.

Part Number
* Uwaga: wymagane są czerwone bloki